RÉSZVÉTELI FÓRUM IV. NEGYEDÉV

A részvételi fórum elején Szerecz Gábor, célterület felelős – közösségfejlesztő, köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatta őket a projekt jelenlegi állásáról. Több időpont módosítási kérelem érkezett be a pandémia miatt elmaradt programok megvalósításával kapcsolatban. Minden egyes kérelmet bemutattunk és tájékoztatást adtunk a változások okáról. Emellett programok neveinek változásáról is be kellett számolni, hiszen az elmaradt programok között voltak tematikájukban nem megvalósítható projektek is.

Dezsőfi Vivien csoportvezető és Tomayer Dóra szakmai vezető kiegészítette néhány fontos információval az elhangzottakat. Felhívták a résztvevők figyelmét, hogy ősztől várható a járvány második hulláma, amely hatással lehet a programok megvalósítására. Az elhalasztott programokat ugyanúgy, mint eddig, negyedéven vagy féléven belül lehet mozgatni.

Bancsicsné Furulyás Sylvia a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének képviseletében bemutatta a programmódosítást, majd kérdéseket lehetett feltenni neki. Ezek után Leitner Ágnes az Eszperantó Óvoda vezetője mutatta be az új projektet, szintén lehetett kérdezni tőle is. Molnár Ferenc a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületének elnöke képviselte Pécsváros Mazsorettcsoportját és beszámolt az itt felmerülő módosításokról. Bemutatkozott a jelenlévőknek Buczóné Horváth Krisztina a Szent Mihály Ház vezetője. Kihangsúlyozta, hogy bármikor szeretettel fogadja a szervezetek képviselőit, amennyiben a programjaikat a házban szeretnék megvalósítani.

Ezután a szavazásra került sor. A jelenlévők kézfeltartással jelezték, hogy hozzájárulnak a megnevezett program módosításához. A szavazás egyhangú igen hozzájárulással zárult minden esetben.

Továbbiakban kérdéseket tehettek fel, vagy hozzászólhattak a jelenlévők. Barkóczi Szabina a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársa kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben lehetséges előre tervezzenek a programjaik megvalósításának ügyében.

Mivel nem volt több kérdés, Szerecz Gábor közösségfejlesztő – célterület felelős megköszönte a részvételt, és zárta a beszélgetést.