RÉSZVÉTELI FÓRUM II. NEGYEDÉV

A Szent Mihály Ház adott otthont a célterület második részvételi fórumának.

Szerecz Gábor célterületfelelős közösségfejlesztő köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatást adott az eltelt hónapok során megvalósult feladatokról. Bemutatta Bánkuti Pétert, aki a Pécsi Kommunikációs Központ részéről vett részt a beszélgetésen. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Pécsi Kommunikációs Központ a felelőse a programok lebonyolításának, így a konkrét megvalósítással kapcsolatos kérdésekkel személy szerint hozzá fordulhatnak. Ismertette a cselekvési terv célterületre vonatkozó feladatait, majd bemutatta Dezsőfi Vivient, aki csoportvezetőként és Tomayer Dórát, aki szakmai vezetőként vett részt a beszélgetésen.

Ezek után kérte, hogy a jelenlévő szervezetek képviselői röviden ismertessék az általuk beadott programjavaslatot, különös tekintettel arra, hogy ha már megvalósult, akkor milyen tapasztalataik voltak ezzel kapcsolatban, akár pozitív, akár negatív jelleggel.

Először Dománé Pécsi Mónika a Nők Pécsbányáért Egyesület képviselője beszélt a programjaikról. Nekik már több programjuk is megvalósult, pozitívan tudott visszaemlékezni mindegyikre. Megköszönte mind a Pécsi Helyi Akciócsoport, mind a Pécsi Kommunikációs Központ segítségét a szervezés és lebonyolítás terén.
Utána Szolnok Borbála a „Búzavirág” Néptánccsoport vezetője vette át a szót. Ők 2021-ben kezdik csak meg az érdemi munkát, így betekintést nyerhettünk a jövőbeli megvalósítási folyamatukba.

Bánkuti Péter néhány kérdést tett fel a jövőben megvalósuló programmal kapcsolatban, amire kielégítő válaszokat kapott.

Kövesi Mária a Pécsi Kulturális Központ igazgatóasszonya, beszámolt a hozzá tartozó művelődési házak életéről, programjairól. Felajánlotta segítségét a programalkotóknak, amennyiben szükségük volna erre.

Nagy László a Csorba Győző Könyvtár könyvtárbuszos lehetőségeiről beszélt a résztvevőknek, hiszen akár programelemként színesítheti, egy, már a jövőben megvalósuló rendezvényt.

Ezután Tomayer Dóra szakmai vezető tájékoztatást adott a tizenhat évnél fiatalabb résztvevők jelenléti íven történő aláírási lehetőségeiről.
Végezetül Szerecz Gábor bemutatta a célterület facebook profilját és emlékeztette a résztvevőket, hogy az adott célterületen mikor áll rendelkezésre ügyfélszolgálat keretében a programalkotóknak., majd megköszönte a részvételt és lezárta a részvételi fórumot.