KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁJUS

A Kelet-Mecsek célterület májusi közösségi beszélgetésén, amit a Pákolitz István Művelődési Házban tartottunk, 17 fő jelent meg.

A közösségi beszélgetés elején Szerecz Gábor célterület felelős közösségfejlesztő köszöntötte a megjelent szervezeteket és magán személyeket.

A beszélgetés elején több utalás is érkezett a tervezési időszak fontosságáról, melyre Szerecz Gábor célterület felelős igyekezett reflektálni a projekt kívánalmait figyelembe véve.

A tervezési időszak komplett bemutatása következett a későbbeikben, mely során szóba kerültek a lakossági kérdőívek is, melynek eredményét figyelmesen hallgatták a megjelent szervezetek képviselői és kíváncsiak voltak rá, hogy az adott statisztika mennyiben illeszkedik az egyesületek céljaihoz és tevékenységi területéhez. Megkönnyebbüléssel látták, hogy a lakosság is igényt tart a civil szervezetek áldozatos munkájára és mindenki talált magának a prioritást tekintve olyan adatot, mely reményt kelt a lakosság aktivizálását tekintve a jövőben.

Vozár Pál, a Pécsbányai Kulturális Egyesület képviseletében jelezte, hogy már nagyon várta ezt a közösségi beszélgetést és számára mindig is elengedhetetlen volt a helybéli és a környéken élők bevonása az aktív civil életbe, mely érzése szerint ennek a kiadványnak köszönhetően meg tud valósulni a célterületen.

A következőkben a kiadvány bemutatására került sor, Dr. Hohmann Balázs előadásában, mely első körben történeti áttekintést nyújtott a városrész kialakulását tekintve. Tekintettel a bányász múltra, a megjelentek számára különösen nagy volt az érdeklődés és saját történetmesélés vette kezdetét, mely során mindenki igyekezett személyes gyermekkori emlékeit a közönség elé tárni, annak érdekében, hogy kiegészítésre kerüljön a kiadvány ezen része és a száraz tények mellett, olyan érdekességek is a felszínre kerüljenek, melyek esetlegesen az eddigiek során nem kerülhettek a szerkesztő urak figyelmébe.

Különösen nagy öröm a projekt számára, hogy az óvoda részéről is érkezett hasznos hozzászólás, mely mindenki számára újdonságként szolgált, valamint az, hogy a civil szervezetek partnerként tekintettek egymásra és ebből kiindulva világossá vált, hogy a szervezeti képviselők amellett, hogy örültek a kiadványnak, szoros együttműködést sürgettek, annak érdekében, hogy a városrészben a továbbiakban is megmaradjon ez a színes és virágzó kulturális civil élet.

Összességében kijelenthető, hogy egy tartalmas és hasznos közösségi beszélgetést zártunk és a résztvevők nagy várakozással tekintenek a június elei beszélgetésre is.