I. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JÚNIUS

A közösségi beszélgetés elején Dr. Haffner Tamás szakmai vezető köszöntötte a megjelent szervezetek képviselőit, akiknek megköszönte az elmúlt 16 hónap során nyújtott támogató és segítő hozzáállásukat, mely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakasza kiemelten sikeresen záródhasson. A szakmai vezető ismertette a közösségi felmérés, valamint a közösségi interjúk felvételének eredményeit, továbbá felhívta a figyelmet a projekt weboldalára, a célterületi alweboldalakra és a projekt keretében készülő már megismert történeti, és még e hónapban bemutatásra kerülő interjúkiadványokra.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó segédanyagok kiosztását követően megkezdődött a célterületi cselekvési terv, azon belül is a beérkezett programjavaslatok bemutatása.

Szakmai vezető úr az előadás folyamán egy ppt-vel szemléltette az elhangzottakat.

Dr. Haffner Tamás kiemelte, hogy rengeteg javaslat érkezett, melyekhez képest viszonylag szűkös forrás áll rendelkezésre, így elkerülhetetlen, hogy a cél érdekében a közösség kompromisszumokat kössön.

Ismertette, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport munkatársai mintegy 1,5 hónapon keresztül vizsgálták a beérkezett programjavaslat űrlapokat, szükség esetén módosítási, kiegészítési javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek keretében a forrásigény, a közösségi felmérés, a közösségi beszélgetések és a közösségi interjúk figyelembe vételével és a szakmai módszertani útmutatóban rögzített elvárások alapján javaslatot fogalmaztak meg a célterület közössége számára annak tekintetében, hogy mely programok szerepeltetése illeszkedik a célterület cselekvési tervéhez.

A szakmai vezető felkérte a jelenlévőket, hogy válasszanak ki maguk közül egy személyt, aki a közösségi beszélgetésen megszületett döntést a közösség részéről ellenjegyzi. A szakmai vezető ezután ismertette, hogy VII. Kelet-Mecsek célterület kapcsán egy összegzés készült, ami szemlélteti, hogy a terület vonatkozásában hány javaslat érkezett be, mekkora forrásigénnyel, mekkora létszámot mozgat meg, és ezek a javaslatok milyen arányban oszlanak el folyamatokra és eseményekre. Ugyanez a felosztás volt látható az elfogadásra és az elutasításra javasolt programok felosztásában is.

A szakmai vezető felkérte a jelen lévő szervezeteket, hogy röviden ismertessék programjavaslataikat. Azon szervezetek programjavaslatait, akik nem tudtak jelen lenni a szakmai vezető vagy a célterület felelős – közösségfejlesztő ismertette.

Dr. Haffner Tamás az alábbi javaslatokat ismertette: Nevelők Háza Egyesület – Közösségi Találkozó; Mosolymanó Egyesület – Pécsi Játszótéri Családi nap.
Szintén a képviselet hiányából kifolyólag Szerecz Gábor ismertette az alábbi javaslatokat: MIOK, Meszesi Tanoda – Pályaorientációs tréning a Meszesi Tanodában; Apolló Kulturális Egyesület – Identitásépítő akciódráma-sorozat; Pécs Város Mazsorett Együttese – Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább örökítése; Pécsi Jótékony Nőegylet – Madárbarátok; Retextil Alapítvány – A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat; Retextil Alapítvány – Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből; Búzavirág Népdal és Néptánckör – Hagyományőrzés a Néptáncban, Népi anyagok gyűjtése; Pécs8 – Átjátszott történetek.

A Nők Összefogása Pécsbányáért képviselője bemutatta az alábbi programokat: Nők Összefogása Pécsbányáért – Bányászok napja; Nők Összefogása Pécsbányáért – Mikulástól-Karácsonyig; Nők Összefogása Pécsbányáért – Farsangi bál; Nők Összefogása Pécsbányáért – Medvehagyma nap; Nők Összefogása Pécsbányáért – Pécsbányai juniális.

A Speckó Pécs vezetője ismertette a ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! elnevezésű programjavaslatát.

A Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodájának vezetője az alábbi programokat mutatta be: Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája – Föld Napja; Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája – Márton nap.

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének képviselője bemutatta az egyesület által beadott, Generációs családi nap az egészségmegőrzés jegyében elnevezésű programjavaslatát.

A Nyugdíjasok Egyesületének képviselője ismertette az egyesület által beadott, Időmetszetek 30 év képekben elnevezésű programjavaslatát.

Az elfogadásra javasolt programok bemutatása után Dr. Haffner Tamás ismertette az elutasításra javasolt programjavaslatokat és az elutasítási javaslat indoklását, majd kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

A jövőbeni tervek általános ismertetése után a közösség 32 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 1 fő távozott a szavazás előtt.