Célterületi leírás

VII. KELET-MECSEK

A célterületet nyugaton az Engel utca határolja, nyugati végeit a Rákos Lajos utca, Gödör utca, Karolina külfejtés, Gyesztenyés utca jelenti, északon a Kénes út, Komlói út szegélyezi, északi és keleti vége a város közigazgatási határa, délen a 6-os út határolja. A célterületet Pécsbánya, Szabolcs, Szabolcsi zártkert, Meszes és Diós városrészek alkotják.

A városrész több, egykor önálló településből jött létre, mint Pécs keleti végpontja. A településszerkezetet jelentősen meghatározza az egyes területek korábbi identitása, a célterület ezért nem rendelkezik sem közszolgálati funkciókkal, sem jelentős szolgáltatásokkal, melyekből kifolyólag az itt lakók nem tudják a felmerülő gondjaikat, problémáikat helyben megoldani.

A városrészt nagyrészt egy identitásbéli kapcsolódási pont a bányász múlt miatt szükséges egységként kezelni, hiszen az északkeleti szomszéd Pécsbányához hasonlóan az itt korábban is lakott települések (Szabolcsfalu) is a mecseki bányászat megindulásával, az ipari forradalommal egyidőben indultak fejlődésnek, önálló telepekként (György telep, Meszes).

A Szabolcsfalutól északnyugatra található ma György-telepnek nevezett területen kiépített bányász kolónia az 1950-es évektől elvesztette súlyát, a területén lévő, elsősorban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok leromlottak, az egykori bányászlakosságot felváltotta egy képzetlenebb, a városi szövetbe kevésbé integrálódott társadalmi csoport, melynek következtében a területen jelentős szegregátum jött létre.

Pécs-Kelet legnagyobb méretű településrésze Meszes, melynek területén szintén bányász kolónia került kiépítés. Az egykori ipari és bányásztelepek fejlődésétől a városrészben Meszes északnyugati részének fejlődése eltérően alakult, hiszen e lakóövezetben családi házas, a tehetősebb társadalmi rétegek által lakott településrész jött létre.

Pécsbányán a volt bányászkolónia házai ma az önkormányzat tulajdonában vannak, mint szociális bérlakások. A városrész társadalmi problémái mellett számos térszerkezeti problémával rendelkezik, ilyen többek között az üresen álló funkciónélküli ingatlanok magas száma, a közúthálózat gyenge állapota, valamint a közfunkciók hiánya és a közösségi összefogás elmaradása.

A szegregátumok és az ott tapasztalható leromlott infrastruktúra fejlesztése érdekében indult meg az elmúlt években a terület szociális városrehabilitációja, amelynek eredményeképpen számos ingatlan megújult, az érintett társadalmi csoportok képzésekben, kulturális programokban vehetnek részt. György-telepen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legfontosabb közösségfejlesztő szervezet. Pécsbánya-telepen is számos program valósult meg és jelenleg is folyamatban vannak fejlesztések. A területen két jelentős civil szervezet működik a Kerek Világ Alapítvány és a Pécsbányai Kulturális Egyesület. Az előbbi fő tevékenységi köre a fogyatékkal élők fejlesztése, míg az utóbbi a településrész közösségi aktivitásának elősegítője.

A Kelet-Mecsek célterület érintett a városrehabilitációs programokban, jelenleg a TOP-6.9.1. és TOP-6.7.1. konstrukciókban indított projektekkel: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 HELP – Helyi Lakhatási és Esélyegyenlőségi Program és a TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001 Szocfészek.

A városrész természetközeliségéből fakadóan számos természeti értéket rejt, mely mellett a volt bányaingatlanok jórésze is ipari műemléknek számít, csakúgy, mint Pécs-Kelet jelképének számító víztorony. A természeti értékek és ipari műemlékek esetében a közeljövőben kiemelt figyelmet kell fordítani az elhagyott bányák és ingatlanok törvényi előírások szerinti mentesítésére, védelmére.

A térszerkezet elemzése során már bemutatásra került, hogy a sok korábbi önálló identitású városrész nem rendelkezik kifejezett társadalmi központtal, a város célja az elmúlt években két terület társadalmi és kulturális fejlesztésére fókuszált. A meszesi Feketegyémánt tér, mint potenciális rendezvény és kulturális központ újult meg az Európa Kulturális Fővárosa program keretében, míg a Hősök tere és a Török István utcai volt mozi épülete a György telepre fókuszáló szociális városrehabilitációs projekt keretében újult meg.

A Kelet-Mecsek városrészben élők száma több, mint 15.000 fő, azonban e népességszámba beletartoznak a TOP-6.9.1 HELP projekt mindkét szakaszának akcióterületein élők is, akik száma – a rendelkezésre álló információink szerint – 1045 fő. Ez utóbbi csoport nem képezi jelen projekt célcsoportjának részét, tehát a projekt VII. célterületén élők száma 14.318 fő. Bár az aktív korú lakosság aránya 2/3 a városrészben, a diplomások aránya nem éri el a területen a 16%-ot. A legmagasabb arányban Diós városrészben élnek felsőfokú végzettségűek (34,78%), ugyanakkor a Szabolcsi zártkertekben az arányuk mindössze 9,9%. A szegregálódott területeken élő lakosság korosztályi összetételének is köszönhetően az elöregedés nem jellemző e városrészben, az öregedési index 1,19.

A terület társadalmilag egyik legkritikusabb pontja a Hősök tere és a György telep, azaz a 4. és 5. szegregátum, illetve Pécsbánya-telep (8. szegregátum), melyek részletes elemzése megtalálható a 2016-ban frissített városi Antiszegregációs tervben.

A városrészben található további TOP-6.9.1. akcióterület: 9. szegregátum a Feketegyémánt tér északi és keleti tömbje, ahol a lakosság 61%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a munkanélküliségi ráta 34%. A terület a HELP projekt 2. szakaszában lesz érintett.

Célterülethez tartozó utcák jegyzéke

 Aknász utca
 András utca
 Andrássy út
 Apafi utca
 Arany János utca
 Auróra utca
 Balassa Bálint utca
 Baltika utca
 Barátság utca
 Blaha Lujza utca
 Bocskai utca
 Borbálatelep
 Borbálatelep
 Borz dűlő
 Botond utca
 Bródy Sándor utca
 Bánom köz
 Bánomi út
 Bánya utca
 Bányász vértanúk útja
 Bóbita utca
 Búzavirág utca
 Corvin utca
 Csapó János utca
 Csekey István utca
 Cserbokros dűlő
 Csille-köz
 Csokonai utca
 Csákány utca
 Csárda utca
 Csók István utca
 Csöpp utca
 Czerékvölgy
 Debreceni Márton utca
 Derűs köz
 Derűs utca
 Diós dűlő
 Diósi út
 Dobogó dűlő
 Dobó István utca
 Dobó Katalin utca
 Dózsa György utca
 Edison utca
 Egyenlőség köz
 Egyenlőség utca
 Ember Kálmán utca
 Eszperantó utca
 Fehérhegyi út
 Feitig Imre utca
 Fejlődés utca
 Feketegyémánt tér
 Fosztó-völgyi út
 Füst utca
 Gesztenyés dűlő
 Gesztenyés utca
 Gyep dűlő
 Gyöngyösi István utca
 György-akna
 Györgytelep
 Gábor Áron utca
 Gödrös dűlő
 Gödör utca
 Görgey Artúr utca
 Hamerli Imre utca
 Hannebeck Frigyes utca
 Határőr utca
 Hegedüs Mihály utca
 Hegy-Mezői út
 Homokgödör dűlő
 Hun utca
 Hársfa út páratlan 231. számtól
Hársfa út páros 106. számtól
 Hősök tere
 Ibolya utca
 Irinyi János utca
 Jószerencse utca
 Kacsoló dűlő
 Katona József utca
 Kavicsos út
 Kedves utca
 Keller János utca
 Kishegyi dűlő
 Kiskerti dűlő
 Kolónia utca
 Komját Aladár utca
 Komlói út
 Kormoskősor
 Krúdy Gyula utca
 Káposztásvölgyi út
 Károly tér
 Károly utca
 Kígyó utca
 Kórház utca
 Kőrös utca
 Kölcsey Ferenc utca
 Körmöcz utca
 Lehel utca
 Lejtő dűlő
 Madas József utca
 Margit utca
 Matakovits utca
 Matheovits Ferenc út
 Meszes dűlő
 Murci dűlő
 Muskotály utca
 Május 1. utca
 Mécses utca
 Mélyút dűlő
 Nagybányarétivölgy
 Nemzetőr utca
 Nyomda utca
 Névtelen utca
 Pacca dűlő
 Papkert utca
 Perr Viktor utca
 Pincemester dűlő
 Pincér dűlő
 Piroska utca
 Puskin tér
 Pákolitz István utca
 Pécsbányatelepi út
 Pécsváradi út
 Pék sor
 Rákos Lajos utca
 Sarkos dűlő
 Selmecz utca
 Sudár István utca
 Szabadságharc utca
 Szabolcs-hegyi út
 Szabolcsi út
 Szabó István utca
 Szent Borbála utca
 Szeptember 6. tér
 Szieberth Róbert utca
 Szil-réti köz
 Szondy György utca
 Szántó László utca
 Szélső út
 Szénhordó köz
 Szénispán útja
 Szőlőhegyi út
 Szüret utca
 Sétatér utca
 Teleki Blanka utca
 Testvériség utca
 Tolnai József utca
 Turini utca
 Tárna utca
 Török István utca
 Tűzoltó utca
 Vadvirág utca
 Vadász utca páros 56. számtól
 Vajda János utca
 Veterán utca
 Viktória park
 Zergevirág dűlő
 Zsolnay Vilmos utca páratlan 67. számtól
 Zöldellő utca
 Ács utca
 Árpád utca
 Átjáró út
 Átlós köz
 Óvoda utca
 Őr-hegyi út
 Őzgida köz