MEGHÍVÓ

VII. KELET-MECSEK KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS
TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001

„A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” projekt előkészítésének keretében 2018. áprilisától rendezünk havonta közösségi beszélgetéseket, melyek a helyi igények felmérése mellett az együttműködésen, partnerségen alapuló közösségi programok tervezését szolgálják. A helyi cselekvési tervek elkészítéséhez alapul vesszük a múlt jó gyakorlatait és tapasztalatait. A közösségi kiadvány célja a működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, bemutatása és megőrzése, az új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. A kiadványok a 13 célterület mindegyikére elkészültek. A májusi közösségi beszélgetésen bemutatásra kerül a célterület történetét és kulturális, közösségi életét összefoglaló kiadvány.

időpont: 2019. május 29. szerda 16:00 óra
helyszín: Pákolitz István Közösségi Ház, (7629 Pécs, Komját Aladár u. 2.)

Kérjük vegyen részt a közösségi beszélgetésen és ismerje meg a célterületének közösségi tevékenységét feltáró kiadványt!

PROGRAM
KÖZÖSSÉGI KIADVÁNY BEMUTATÁSA